Avocatura

Avocati: Alin Marcu, Valentin Chiriacopol - 0758/AVOCAT(0758/286.228)| Sef cabinet: Mirela Onica

 

OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA:

 • Asistarea in fata autoritatilor publice;
 • Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;
 • Aparararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime, in raporturile cu autoritatile publice, institutiile publice si orice alta persoana fizica/juridica romana sau straina;
 • Avizarea tuturor operatiunilor comerciale din punct de vedere al legalitatii;
 • Negocierea si intocmirea de contracte comerciale interne si externe;
 • Informarea tuturor compartimentelor interesate asupra legislatiei in domeniu si asupra modului de aplicare;
Acordarea de consultanta juridica dupa cum urmeaza:
 • Consultanta cu privire la intocmirea si utilizarea titlurilor de credit;
 • Consultanta in domeniul legislatiei internationale privind conditiile contractuale de import-export, in vederea negocierii contractelor de import-export materii prime, utilaje si materiale auxiliare;
 • Consultanta si asistenta in domeniul legislatiei muncii;
 • Consultanta in domeniul impozitelor si taxelor;
 • Redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;
 • Redactarea de cereri in materie civila, comerciala, penala, fiscala, dreptului muncii, precum si a cailor de atac;
 • Indeplinirea tuturor formelor legale privind recuperarea creantelor, fie pe cale amiabila, fie pe calea executarii silite;
Cabinetul nostru este specializat in drept comercial si Consultanta Financiar Fiscala.
DREPTUL COMERCIAL
 • 1. Consultanta juridica acordata societatilor comerciale in ceea ce priveste raporturile acestora cu terte persoane (fizice sau juridice)
 • 2. Reprezentare juridica
 • 3. Recuperare debite, executare silita, investiri cu formula executorie
 • 4. Somatii de plata
DREPTUL ADMINISTRATIV
 • 1. Anulari de acte ale administratiei publice locale
 • 2. Reprezentare juridica litigii de competenta instantelor de contencios administrativ
DREPTUL MUNCII
 • 1. Redactari contracte individuale de munca
 • 2. Reprezentare juridica litigii contracte individuale de munca