Contabilitate

AVEM COLABORARE CU FIRME CARE PRESTEAZA URMATOARELE SERVICII

  • 1. Servicii profesionale de evidenta contabila

   • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
   • Elaborarea si verificare balantei de verificare lunara, cat si verificarea conturilor de datorii fata de bugetul consolidat al statului
   • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
   • Intocmirea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, semestriale si anuale
   • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare anuale si semestriale
   • Contabilitate de gestiune, analiza contului de profit si pierdere, analiza costurilor de productie
   • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
   • Analiza datoriilor si creantelor
   • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
   • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
   • Asistenta la intocmirea dosarelor pentru obtinerea creditelor bancare, liniilor de credit
   • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
   • Coordonarea si efectuarea inventarierii anuale
   • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale

  • 2. Servicii personal / salarizare

  • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
  • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
  • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
  • Intocmirea fiselor de post
  • Elaborarea fiselor fiscale
  • Servicii de recrutare, selectie si plasare personal